Biuro tłumaczeń Warszawa

Tłumacz przysięgły

sie 13, 2018 Inwestycje by Wojciech


We współczesnym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do nauki języków obcych. Ich znajomość pozwala nam na swobodne podróżowanie po świecie, bez obawy, że nie będziemy potrafili się “dogadać”. Bywają jednak sytuacje, w których nawet bardzo dobra znajomość języka obcego to za mało. Mowa tutaj przede wszystkim o potrzebie tłumaczenia rozmaitych dokumentów (np.: aktów, zaświadczeń, świadectw, testamentów, certyfikatów, dokumentów księgowych), które następnie będą używane do różnych celów przez urzędy, czy sądy, czy policję bądź prokuraturę. Przekład ważnych dokumentów z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy należy powierzyć tłumaczowi przysięgłemu, który bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Kim jest tłumacz przysięgły i kto może nim zostać? Kiedy najczęściej korzystamy z usług tłumacz przysięgłego?

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba, która doskonale zna zarówno wybrany język obcy, jak i biegle posługuje się językiem polskim. Ponadto musi spełniać szereg wymogów, które jasno określają przepisy ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Zawód tłumacza przysięgłego może wykonywać osoba, która ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa oraz biegle posługuje się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym. Ponadto kandydat na tłumacza przysięgłego powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz zaświadczenie o niekaralności (osoba taka nie może być karana za przestępstwa umyśle, skarbowe i za nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego). Przyszły tłumacz przysięgły musi mieć ukończone studia wyższe, ale nieobowiązkowe jest posiadanie tytułu magistra. Warunkiem koniecznym jest również uzyskanie pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu z umiejętności tłumaczenia.

Czytaj również:  Czy kupno mieszkania to dobra inwestycja?

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Chęć przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego kandydat zgłasza pisemnie, za pomocą odpowiedniego formularza (dostępnego m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Termin egzaminu może zostać wyznaczony na dowolny dzień (w ciągu maksymalnie jednego roku od daty złożenia wniosku), a o konkretnej dacie egzaminu kandydat musi zostać poinformowany najpóźniej 21 dni wcześniej. Egzamin na tłumacza przysięgłego nie jest darmowy – opłatę w odpowiedniej kwocie (aktualnie wynosi ona 800 zł) ponosi kandydat na tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły - cechy

Egzamin na tłumacza przysięgłego odbywa się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i jest złożony z dwóch części: pisemnej (kandydat tłumaczy zadane teksty w formie pisemnej z języka polskiego na obcy oraz z języka obcego na polski) i ustnej (tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na obcy i z języka obcego na polski). Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu nie musi udowadniać spełniania pozostałych warunków określonych przepisami stosownej ustawy, co pozwala np. uzupełnić wykształcenie już po zdaniu egzaminu.

Uzyskanie prawa do wykonywania zawodu zastępuje dopiero po spełnieniu wszystkich warunków oraz złożeniu ślubowania przez tłumacza przysięgłego. Wówczas tłumacz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Regulacje prawne dotyczące zawodu tłumacza przysięgłego

Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.

Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego określają Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r i z 18 grudnia 2009 r.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem dokumentów oraz uwierzytelnianiem ich odpisów. Przygotowane przez tłumacza przekłady opatrzone są stosowną pieczęcią, a tłumacz bierze pełną odpowiedzialność za jakość / wierność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły realizuje zlecenia od osób prywatnych oraz rozmaitych instytucji, m.in. urzędów, sądów oraz policji. Co najczęściej tłumaczą tłumacze przysięgli?

 • akty małżeństwa
 • akty urodzenia
 • akty zgonu
 • testamenty
 • pełnomocnictwa
 • świadectwa szkolne
 • świadectwa pracy
 • różnego rodzaju zaświadczenia (np. o niekaralności, o zdobyciu jakiś uprawnień zawodowych itp.)
 • certyfikaty
 • umowy cywilno – prawne i inne
 • dokumenty księgowe (np. faktury).
Czytaj również:  Nie wszystko złoto… czyli: poznaj srebro

tlumacze przysięgli - kto może nim zostać?

Kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły potrzebny jest wówczas, gdy dokumenty niezbędne do załatwienia dowolnej sprawy w urzędzie, sądzie lub innych organach państwowych zostały sporządzone w języku obcym. Z jego usług korzystamy również wtedy, gdy potrzebujemy przetłumaczenia istotnych dokumentów z języka polskiego na język obcy, np. gdy planujemy rozpoczęcie nauki lub pracy zagranicą, czy zawarcie związku małżeńskiego zagranicą. Podsumowując: tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego wymagają wszystkie te dokumenty, które posiadają moc prawną i chcemy, żeby po przetłumaczeniu ich na dowolny język – mają tę moc prawną zachować.

Zobacz również: Mobilne oprogramowanie POS

Najistotniejszym aspektem, który różni pracę tłumacza przysięgłego od tłumacza zwykłego jest odpowiedzialność cywilna za przekład wykonany przez tego pierwszego. Jeżeli w przełożonych przez tłumacza przysięgłego dokumentach pojawią się błędy, które w jakiś sposób narażą zleceniodawcę na straty – ten może ubiegać się o odszkodowanie. Przekład dowolnego tekstu / dokumentu wykonywanego przez tłumacza przysięgłego ma formę pisemną, papierową – przekład opatrzony jest imienną pieczęcią tłumacza przysięgłego. Na okrągłym stemplu znajduje się, obok imienia i nazwiska tłumacza, również wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na ministerialnej liście tłumaczy przysięgłych.

Czym powinien wyróżniać się profesjonalny tłumacz przysięgły?

Perfekcyjna znajomość języka polskiego i wybranego języka obcego to oczywiście warunek konieczny, by móc myśleć o karierze tłumacza przysięgłego. Jednak nie każda osoba biegle władająca językami będzie nadawała się na tłumacza przysięgłego! Jakie cechy powinny wyróżniać profesjonalnego tłumacza?

 • doskonałe “czucie” języka obcego – tłumacz przysięgły musi w sposób naturalny “czuć” język obcy, co umożliwia mu dostrzeganie wszelkich niuansów znaczeniowych; ten sposób posługiwania się językiem obcym jest możliwy, jeśli tłumacz w swoisty sposób się nim otacza, czyta i ogląda w języku obcym, zna i rozumie kulturę języka i kraju, w którym ów język jest używany;
 • bardzo szeroki zasób słownictwa w języku polskim i w języku obcym;
 • tzw. “lekkie pióro”, czyli łatwość w formułowaniu i zapisywaniu myśli – to cechy, które bardzo ułatwiają pracę, bardzo istotne zwłaszcza w kontekście pracy pod presją czasu, z którą tłumacz przysięgły ma dość często do czynienia;
 • wysokie umiejętności interpersonalne – dzięki nim możliwy będzie efektywny kontakt z klientem;
 • praktyka i doświadczenie – im więcej tekstów przełożył tłumacz, tym większą ma w tym wprawę;
 • perfekcjonizm – tłumaczenie dłuższych i/lub skomplikowanych tekstów wymaga doskonałej organizacji pracy oraz precyzji w dobieraniu słów oraz zachowywaniu chronologii; dobry kandydat na tłumacza przysięgłego powinien być cierpliwy i dociekliwy, sumienny i dokładny;
 • gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia znajomości języka.
Czytaj również:  Informatyk vs firma outsourcingowa - co wybrać?

Obecnie zamawianych jest coraz więcej tłumaczeń specjalistycznych z różnych branż, np. tekstów medycznych, prawniczych, finansowych i bankowych, czy technicznych. Tłumacz przysięgły specjalizujący się w którejś z tych dziedzin będzie mógł wykonywać przekłady w sposób profesjonalny, dokładny i stosunkowo szybki

tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły w Warszawie – którego wybrać?

Warszawa to miasto tętniące życiem, w którym codziennie odbywają się setki spotkań biznesowych oraz załatwiane są tysiące rozmaitych spraw urzędowych. W związku z coraz większą mobilnością ludzi, którzy swobodnie podróżują pomiędzy krajami nie tylko w celach turystycznych, ale również naukowych i zarobkowych – z każdym rokiem przybywa spraw i dokumentów wymagających od obywateli skorzystania z usług tłumacza przysięgłego.

Sprawdzone biuro tłumaczeń w Warszawie? KONTEKST to grupa certyfikowanych, doświadczonych tłumaczy oferujących przekłady we wszystkich europejskich i azjatyckich językach.

Oferujemy m.in. różnego rodzaju tłumaczenia dla firm np.:

 • przekłady konferencyjne,
 • tłumaczenie stron internetowych
 • i wszelkich firmowych dokumentów
 • oraz tłumaczenia specjalistyczne  -przede wszystkich z branż:
  • medycznej,
  • farmaceutycznej,
  • prawniczej,
  • finansów i bankowości.

W naszym gronie są również tłumacze przysięgli, m.in. tłumacz przysięgły – angielski oraz tłumacz przysięgły – niemiecki. To profesjonaliści, którzy oferują usług na najwyższym poziomie i doskonale radzą sobie z pracą pod presją czasu.

 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz