odwołanie od decyzji ZUS

Jak odwołać się do decyzji ZUS?

kw. 17, 2020 Prawo by Wojciech

Nie od dziś wiadomo, że Zakład Ubezpieczeń społecznych jako organ państwowy, należący do sektora finansów publicznych świadczy na rzecz obywateli usługi, w postaci gromadzenia składek na powszechnie znane ubezpieczenia społeczne, a następnie zajmuję się ich dystrybucją. Sprzeczne interesy stron pomiędzy obywatelem, a jednostką ZUS są dość popularne, dlatego warto wiedzieć jak odwołać się od decyzji ZUS i przede wszystkim jak napisać takie odwołanie.

Jakie informacje powinniśmy zawrzeć w odwołaniu?

Samo złożenie odwołania od decyzji ZUS nie jest, aż tak bardzo skomplikowane. Ważniejszą kwestią, jest napisanie odwołania tak, by rzeczywiście było ono skuteczne. Odwołanie jest to prawo przysługujące każdemu, kto uważa, że wydana decyzja jest nieprawidłowa. Takim osobom przysługuje prawo do wszczęcia postępowania odwoławczego.

Odwołania od decyzji ZUS najczęściej dotyczą spraw odnoszących się do emerytury, renty, w tym także renty rodzinnej, zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Są to świadczenia, z których korzystamy na co dzień niejednokrotnie, dlatego też i odwołania wobec tych świadczeń są składane najczęściej. Nie każdy musi być zgodny co do decyzji wydanej przez ZUS. Nie ma katalogu, który uprawnia nas do wniesienia pisma o odwołanie, przysługuje nam ono bez względu na powód.

Najważniejsza kwestia jaka powinna być zawarta w odwołaniu od decyzji ZUS to uzasadnienie. Oczywiście nie ma sensu rozpisywać się zbyt wylewnie o danej sytuacji, wystarczy zwięzłe uzasadnienie przyczyny, która na temat wyjaśnia dlaczego nie zgadzamy się z wydaną decyzją przez ZUS. Uzasadnienie wymaga indywidualnej analizy, bowiem każda sytuacja może być inna, tutaj warto skonsultować się z profesjonalistą, który ma już doświadczenie w takich sprawach i z pewnością udzieli fachowej pomocy.

Z racji tego, iż odwołanie traktowane jest jako pismo urzędowe, to konieczne musi zawierać formalne wytyczne, by w swojej formie mogło zostać uznane za prawidłowe. Zaliczymy zatem do nich podstawowe dane osobowe, adres osoby skarżącej, datę, oznaczenie właściwego sądu oraz oczywiście podpis, który złożyć może osoba odwołująca, przedstawiciel ustawowy, a także uprawniony pełnomocnik.

Czytaj również:  Rozwiązywanie sporów

Może Cię zainteresować: Odwołanie od decyzji ZUS – od czego zacząć?

Ile czasu mamy na odwołanie od decyzji ZUS?

Co do terminu w przypadku odwołań składanych od decyzji ZUS, to jest on sztywny i ustalony z góry. Czas na wniesienie odwołania to miesiąc od daty doręczenia decyzji. Istnieją oczywiście wyjątki od tej reguły. Do takiego przypadku możemy zaliczyć sytuację, kiedy ZUS w ciągu dwóch miesięcy, od czasu złożenia odwołania w żaden sposób nie ustosunkuje się do niego i nie wyda żadnej decyzji. Uprawnia nas to wtedy, na wszczęcie postępowania odwoławczego w każdym, korzystnym dla nas czasie.

Ile czasu ma ZUS na podjęcie ponownej decyzji?

W przypadku odwołań od decyzji, obie strony obowiązują określone terminy. Na ponowne rozpatrzenie sprawy ZUS ma 30 dni, od dnia wniesienia odwołania. Kolejne 30 dni ma na przekazanie odwołania od decyzji ZUS do sądu, jeśli stwierdzi, że odwołanie jest bezpodstawne. Jeśli jednak uzna, że odwołanie było słuszne, to może dokonać zmian, w wydanej dotychczas decyzji lub ją uchylić. Nieważne czy to oddział ZUS w Warszawie czy też w innym mieście, termin jest ustawowy przyjęty dla całej jednostki.

Czy warto skorzystać z usług prawnika w sprawie odwołania od decyzji ZUS?

Osoby nie mające prawniczego wykształcenia, a także wiedzy, która pozwoliłaby w pełni uzyskać decyzję zadowalającą i skuteczną w przypadku złożenia odwołania często nie radzą sobie ze sformułowaniem i sporządzeniem samego odwołania. W takiej sytuacji należy koniecznie skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego, ponieważ posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i mają również stosowne doświadczenie w sporządzaniu takich odwołań.

Usługi prawnika oprócz pomocy w sporządzeniu odwołania, opierają się także na reprezentowaniu klientów przed sądem, jak i również w samych kontaktach z adwokatami czy radcami prawnymi ZUS. Instytucja ZUS powinna zapewniać obywatelom bezpieczeństwo, w postaci wypłacanych im świadczeń, dlatego możliwość złożenia odwołania ma uchronić nas przed skutkami błędnie wydanych decyzji.

Czytaj również:  Obsługa firmy przez radcę prawnego - w czym może pomóc

Logo kancelarii radców prawnych

Tekst konsultowany z prawnikiem – Angelika Czubacka-Pędzisz z Kancelarii Radców Prawnych PRORADCY

  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz