Jak działają przemysłowe tłumiki hałasu?

kw. 12, 2019 Przemysł by Wojciech

Jak działają tłumiki hałasu

Jednym z największych problemów współczesnego przemysłu energetycznego jest generowany przez urządzenia hałas. Zjawisko to uznawane jest za zanieczyszczenie, które jest szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Długotrwałe wystawienie na zbyt głośne dźwięki prowadzi do zaburzeń słuchu, snu, a nawet funkcji motorycznych. Dlatego wprowadzono restrykcyjne przepisy dotyczące ograniczania uciążliwych dźwięków, które nakładają na firmy i przedsiębiorstwa energetyczne wymóg stosowania tłumików hałasu.

W obiektach energetycznych hałas powstaje w instalacjach, które wypuszczają do atmosfery parę wodną lub powietrze pod wysokim ciśnieniem. Dlatego konieczna jest tam instalacja przemysłowych tłumików hałasu, które charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi. Duża głośność wylatujących gazów bierze się głównie ze zmiany ciśnienia na wylocie instalacji. Wypychane pod wysokim ciśnieniem gazy rozprężają się gwałtownie generując uciążliwe dźwięki. Poziom hałasu może osiągnąć takie natężenie, że staje się szkodliwy dla przebywających w pobliżu ludzi i zwierząt. Stąd konieczność tłumienia hałasu do dopuszczalnych poziomów. Trzeba jednak pamiętać, że przemysłowe tłumiki hałasu muszą zachować wysoką wydajność instalacji, do której zostały podłączone.

Rodzaje przemysłowych tłumików hałasu

Przemysłowe tłumiki hałasu dzielą się na te przeznaczone do ograniczania emisji dźwięków powstających podczas wydmuchu sprężonego powietrza lub wydmuchu pary wodnej. W przemyśle energetycznym pojawiają się oba rodzaje emisji i dlatego konieczne jest stosowanie odpowiednich urządzeń, aby zabezpieczyć środowisko przed taką emisją.

Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza

Przemysłowe tłumiki wydmuchu sprężonego powietrza są konieczne w instalacjach, gdzie wysokie ciśnienie na wylocie instalacji powoduje powstawanie dokuczliwego hałasu podczas rozprężania powietrza. Dźwięki o tak wysokim natężeniu są wyjątkowo szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Tłumiki są montowane w miejscu wylotu gazów do atmosfery, sprowadzając hałas do dopuszczalnego poziomu.

Tłumiki hałasu wydmuchu pary wodnej

Ten rodzaj tłumików montowany jest w miejscach wylotu pary wodnej. Ich celem jest nie tylko ograniczenie emisji dźwięków, ale również komfort i bezpieczeństwo środowiska pracy. Dzieli się je ze względu na umiejscowienie na tłumiki zlokalizowane za zaworami bezpieczeństwa, za zaworami rozruchowymi oraz za zaworami regulacyjnymi. Aby stosować je we właściwy sposób, należy dokonać szeregu obliczeń, aby parametry urządzenia nie ograniczały wydajności instalacji.

Czytaj również:  Rodzaje żywic iniekcyjnych do betonu

Zastosowanie tłumików

Przemysłowe tłumiki hałasu stosuje się, aby zapobiec nadmiernemu wystawieniu na dźwięki o wysokim natężeniu. Stosowanie ich w przemyśle energetycznym podwyższa komfort pracy, a także zapewnia spełnienie norm środowiskowych. Warto pamiętać, że długotrwałe wystawienie na działanie dźwięków powyżej 80 decybeli może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. To z kolei może prowadzić do pogorszenia komfortu życia, a także spadku wydajności w pracy.

  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *